მენეჯმენტი

Fabio Mannino

President

ნინო ქუთათელაძე

იურისტი,ლიცენზირებისა და ტრანსფერების მენეჯერი

მაია გრიგოლია

ფინანსისტი,მთ.ბუღალტერი

ედუარდ ბადალაშვილი

მედია-ოფიცერი (598406106)

 

თედო ბალანჩივაძე

შქმპ მეკავშირე ოფიცერი;გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი,(568281021)

 

ლევან ჯიქიძე

უსაფრთხოების ოფიცერი